درباره ما

"
ه گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، طی حکمی از سوی مهدی تاج، لقمان شاورانی به عنوان سرپرست کمیته موقت فوتبال مجازی فدراسیون فوتبال منصوب شد. در قسمتی از این حکم آمده است:
با توجه و تخصص ارزشمند جنابعالی و با عنایت به مصوبه هیات رئیسه مبنی بر تشکیل کمیته فوتبال مجازی به موجب این ابلاغ جنابعالی به سمت سرپرست کمیته موقت فوتبال مجازی فدراسیون فوتبال منصوب می شوید.
کمیته فوتبال مجازی فدراسیون فوتبال